Aangeboden bij de overheid.

Na het uitbreken van de Corona crisis heeft de eigenaar van Stil.nl gelijk 60.000 mondkapjes besteld in China met de intentie om deze gelijk, tegen inkoopprijs, door te verkopen aan de overheid. 

Hierover is op 21 maart dit bericht verstuurd aan het toen nieuwe emailadres: coronabeschermingsmiddelen@minvws.nl :

aan: coronabeschermingsmiddelen
L.S.
Morgen worden 7000 mondkapjes type FFP2 in een vliegtuig geladen in Hong Kong.
Daarnaast verwacht ik eind komende week een zending van nog eens 55.000 mondkapjes en diverse andere beschermingsmiddelen die ik in China heb bemachtigd.
Mijn intentie is om dit tegen kostprijs door te verkopen aan zorginstellingen of uw centraal geleide distributie.
Waar mogelijk ontvang ik van u een afleveradres voor deze zending van morgen. Dan kan het gelijk op de goede plek worden bezorgd door de shipper.
Bijgevoegd bij deze email zit de rekening van de zending die ik einde van de week per luchtvracht verwacht. Graag ook een afleveradres voor deze goederen.
Voor de zending van morgen heb ik nog geen voorlopige rekening ontvangen.
Ik ben vandaag telefonisch bereikbaar.
Vriendelijke groet,
--

Op maandag 23 maart kwam het volgende antwoord:

Beste heer ******,

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij waarderen het zeer dat u met ons meedenkt.

Na de oproep van VWS krijgen wij ontzettend veel e-mails binnen.

De inkoop van beschermingsmiddelen wordt sinds kort centraal gecoördineerd. Daarom stuur ik met deze e-mail uw bericht door naar dit centrale inkooppunt. Daarbij verzoek ik u aanvullende informatie te verstrekken over de specificaties en keurmerk(en), indien deze niet bijgevoegd zijn. Graag hierbij ook foto’s bijvoegen van de samples.

Graag wil ik u vragen om uw verdere correspondentie te richten aan dit punt. Het mailadres is: middelencorona@nfu.nl
Indien u beademingsapparatuur aanbiedt, mag ik u dan vragen uw mail nogmaals door te sturen naar: coronagmt@minvws.nl? De medewerkers daar zullen dit dan oppakken.


Met vriendelijke groet,

Logo36Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Team Corona

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Op maandag 23 maart stuurden wij het volgende bericht aan middelencorona@nfu.nl 

aan middelencorona

L.S.

Gisteren zijn 7000 mondkapjes type FFP2 (zie bijlages) in een vliegtuig geladen in Hong Kong.

Daarnaast verwacht ik eind komende week een zending van nog eens 55.000 mondkapjes en diverse andere beschermingsmiddelen die ik in China heb bemachtigd.

Mijn intentie is om dit tegen kostprijs door te verkopen aan zorginstellingen of uw centraal geleide distributie.

Waar mogelijk ontvang ik van u een afleveradres voor deze zending van morgen. Dan kan het gelijk op de goede plek worden bezorgd door de shipper.

Bijgevoegd bij deze email zit de rekening van de zending die ik einde van de week per luchtvracht verwacht. Graag ook een afleveradres voor deze goederen.

Voor de zending van morgen heb ik nog geen voorlopige rekening ontvangen..

Ik ben vandaag telefonisch bereikbaar.

Vriendelijke groet,

--

Het antwoord op deze mail kwam op 24 maart:

Geachte heer/mevrouw,


Dank voor uw email en inspanningen tot zover.


Op dit moment zijn de prioriteiten gesteld ten behoeve van snelheid en beschikbaarheid binnen zéér korte termijn (dagen).

Dat betekent dat momenteel primair wordt gezocht naar fysieke en persoonlijk controleerbare voorraden die zich binnen Noordwest Europa bevinden.


Voorraden uit verdergelegen gebieden (waaronder China) of goederen die nog geproduceerd moeten worden zijn onze tweede prioriteit. Daar liggen ook al veel contacten voor vanuit onze bestaande netwerken en leveranciers.


Met betrekking tot uw aanbieding verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk de specificaties daarvan toe te zenden.


Kunt u ons, via een direct antwoord op deze e-mail, de volgende informatie toesturen:

Email met bedrijfs- en contactgegevens
Volledig leesbare (ongecensureerde) afbeeldingen (alle zijden) van producten en verpakkingen
Volledig leesbare (ongecensureerde) CE-certificaten en kwaliteitsdocumenten
Hoeveelheden en fysieke locatie van de goederen
Duidelijke prijsstelling en betalingsvoorwaarden
Graag wil ik u erop attenderen dat incomplete informatie niet in behandeling wordt genomen.

Alvast bedankt voor uw reactie.


Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Op 24 maart hebben wij alle bij ons bekende certificaten en foto's van de producten verstuurd naar het landelijk consortium Hulpmiddelen. Daarop kwam de volgende reactie:

Middelen Corona
di 24 mrt. 11:20
aan mij

Beste heer *****,


Veel dank voor uw reactie. Wij waarderen het dat u mee denkt en mee zoekt.


Echter, op dit moment kunnen wij geen gebruik maken van uw aanbod. Dit kan zijn omdat uw aanbod niet aansluit bij de huidige prioriteiten, of omdat uw aanbod niet aan de specifieke vereisten voldoet.


Nogmaals dank voor uw mail.


Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen


Omdat het NFU onze goederen niet af wil nemen en de zorginstellingen in Nederland gedwongen zijn om "centraal in te kopen" hebben wij besloten om deze spullen zelf aan te gaan bieden. Wij verkopen een groot gedeelte van onze spullen aan mensen in de thuiszorg en andere contactberoepen die voor hun eigen bescherming nu op de "vrije markt" zijn aangewezen.